บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

Results

-

#1. You want to know about your roommate's future plans, so you say: .......

ข้อต่อไป

#2. You ask a stranger for the time. He doesn't know the time, so he say: ..........

ข้อต่อไป

#3. You are thirsty. You say to your friend: ........

ข้อต่อไป

#4. You want to know what your American friend who is here visiting you thinks of Bangkok.
You say: .......

ข้อต่อไป

#5. A secretary is late for a meeting for the first time. She gives an excuse that she had to take her son to the doctor. Her boss say:........

ข้อต่อไป

#6. The pipe in your bathroom has started making a loud noise, so you call the landlady'She say: .......

ข้อต่อไป

#7. You have just said something which makes your friend very upset. You apologize to her You say: .........

ข้อต่อไป

#8. Your friend has to visit a customer upcountry tomorrow, and he asks you to work for him. You say:..........

ข้อต่อไป

#9. There is a phone call for a person who doesn't work in your office. You answer the phone And say: ........

ข้อต่อไป

#10. You and your friend have been waiting half an hour for another friend who has not yet shown up at the cinema. The movie has already started. You say : ......

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *