บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. สวนดอกไม้แห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมยืนผ้ากว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร ต้องการทำทางเดินรอบสวนกว้าง 2 เมตร โดยรอบเช้ามาภายในสวนพื้นที่ขอบทางเดินจะตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ถังน้ำใบหนึ่งกว้าง 5 หน่วย ยาว 10 หน่วย และสูง 18 หน่วย ใส่น้ำไว้ 4 ใน 6 ของความสูงถัง จะต้องใส่อิฐบล็อกขนาดกว้าง 1 หน่วย ยาว 3 หน่วย สูง 5 หน่วย จำนวนเท่าใด น้ำจึงจะเต็มถังพอดี

ข้อต่อไป

#3. จากสมการ 2X - 3y - 6 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ด.ช. มานะ และ ด.ญ. วิไล อยู่ห่างกัน 45 กิโลเมตร จะเดินทางเข้าหากันโดย ด.ช. มานะ เดินด้วยอัตราเร็วชั่วโมงละ 5 กิโลเมตร ด.ญ. วิไล เดินด้วยอัตราเร็วชั่วโมงละ 4 กิโลเมตร ถ้าทั้งสองคนออกเดินทางพร้อมกันทั้งสองคนจะพบกันเมื่อเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมง

ข้อต่อไป

#5. พายเรือตามน้ำในเวลา 1 ชั่วโมง ได้ทาง 12 กิโลเมตร พายเรือทวนน้ำในเวลา 2 ชั่วโมงได้ทาง 16 กิโลเมตร จงหาความเร็วของกระแสน้ำและความเร็วเรือในน้ำนิ่ง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นลำตอบของอสมการ 2x > 2/3 (16-5x)

ข้อต่อไป

#8. (x-2)/3 < (x-3)/4

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. จงหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
5(y-2) - 6x=7
2(x+5)-(y-1)=4

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *