บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14

Results

-

#1. มีนํ้าเกลืออยู่ 2 ชนิด ชนิด A มีเกลืออยู่ 15% ชนิดB มีเกลืออยู่ 25% ถ้าต้องการนำนํ้าเกลือทั้งสองชนิดมาผสมกันให้ได้ นํ้าเกลือผสม 40 ลิตร และมีเกลือ 18% อยากทราบว่าต้องใช้นํ้าเกลือชนิด A และชนิด B อย่างละเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อสอบวิชาสังคมศึกษามี 2 ฉบับ ฉบับละ 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ถ้าทำข้อสอบฉบับแรกได้คะแนน70%จะต้องทำข้อสอบฉบับที่สองถูกกี่ข้อจึงจะได้คะแนนรวม 2 ฉบับ เป็น 80%

ข้อต่อไป

#3. กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่ A x B =8,463 และผลต่างของ A และ B น้อยที่สุดแล้ว A+B มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. คำตอบของสมการมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. คำตอบของสมการมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. จากรูปที่กำหนดให้ สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 24 และ 25ตารางหน่วย พื้นที่ของรูปครึ่งวงกลมเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่ 10 ตารางหน่วย ถ้าด้านประกอบมุมฉากมีความยาวต่างกัน 1 หน่วย แล้วความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. แก้วทรงกระบอกสูง 10 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐานยาว 7 เซนติเมตร บรรจุนํ้าเกลือไว้ 2 ออนซ์ จงหาว่าต้องเติมนํ้าเกลืออีกกี่ออนซ์จึงจะเต็มแก้วพอดี

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งวงกลม เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่า และด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดเท่ากัน ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นรูปทรงที่มีพื้นที่มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *