บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18

Results

-

#1. จากการทอดลูกเต๋า 2 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋าสองลูก เป็น 7 หรือ 8 เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. จงหาค่าของ sin45° + tan45° / cos60°

ข้อต่อไป

#3. ถ้า x² + ax + b = (x + √2 )(x + √3 ) แล้ว ab มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. ถ้า x = 1 + √5/2 แล้ว จงหาค่า 1/ x-1

ข้อต่อไป

#5. สมการ 5 + 4(x -3) > 3(x +1) + 4 คำตอบของอสมการนี้ ที่เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ตรงกับสมการในข้อใด

ข้อต่อไป

#6. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มี BAC เป็นมุมยอด AB = 6x – 12, AC = 5x – 3 และ BC = x + 5 แล้ว เส้นแบ่งครึ่ง BAC ที่จุด D ตั้งฉากกับ BC แล้ว BD ยาวเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. จากการสำรวจคะแนนสอบของนักเรียนช่างฝีมือทหารคนหนึ่ง 4 วิชา ปรากฏว่าเขาได้คะแนนเฉลี่ย 70% แต่พอ ประกาศวิชาที่ 5 คะแนนเฉลี่ยเป็น 75% ซึ่งวิชานี้มีคะนนเต็ม 120 คะแนน อยากทราบว่า เขาสอบได้คะแนนวิชาที่ 5 กี่คะแนน

ข้อต่อไป

#8. จงหารากที่สองของคำตอบสมการ 2x - 3/5 + 3x + 1/4 = x + 11/2 ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ค่าของ x ในอสมการ ( 3 - 15x/33) - ( 6 - 5x/4) ≤ (7x - 1/3) - (4 + 13x/2) - x/2 ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x + 4, 2x +6, 3x -1. 4x+ 2 และ 5x – 1 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 8 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *