บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. ถ้า x : 5 = 24 : 20 ค่าของ x ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. สวนขนัดหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนต้นมะม่วงต่อจำนวนต้นมะนาวเป็น 5 : 2 ถ้าปลูกต้นมะม่วง 210 ต้น จำนวนต้นมะนาวตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ลวดยาว 153 เมตร ตัดออกเป็น 3 เส้น ในอัตราส่วน 2 : 3 : 4 ผลบวกของความยาวของเส้นที่สั้นที่สุดกับเส้นที่ยาวที่สุดตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ในการผสมน้ำยากำจัดแมลงมีอัตราส่วนดังนี้ ปริมาณน้ำ : ปริมาณยา = 12 : 3 ถ้าใช้ปริมาณยา 60 ลิตร ปริมาณน้ำที่ใช้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชาย ต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียน แห่งหนึ่งเป็น 13 : 8 ถ้าโรงเรียน แห่งนี้มีนักเรียนชายมากกว่า นักเรียนหญิง 120 คน จำนวน นักเรียนหญิงตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *