บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ถุงใบหนึ่งมีลูกบอล 2 ลูก สีขาว 2 ลูก และสีฟ้า 2 ลูกสุ่มหยิบลุกบอล 2 ลูก โดยหยิบทีละลูกแบบไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นที่ได้ลูกบอลสีขาวอย่างน้อย 1 ลูก

ข้อต่อไป

#3. ในน้ำเชื่อม 240 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาลอยู่ 60% นอกนั้นเป็นน้ำ เมื่อเติมน้ำตาลลงไปอีก 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำทำให้น้ำเชื่อมใหม่มีน้ำตาลปนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#4. น้ำมันผสม 60 ลิตร ประกอบด้วยเบนซินธรรมดากับเบนซินไร้สารตะกั่ว คิดเป็นอัตราส่วน 3:2 จะต้องเติมเบนซินธรรมดาไปกี่ลิตร อัตราส่วนระหว่างเบนซินธรรมดากับเบนซินผสมจึงกลายเป็น 22:25

ข้อต่อไป

#5. สร้างเลข 2 หลักจากเลขโดด 6 ตัวคือ 0,1,2,3,4,5 โดยตัวเลขในแต่ละหลักซ้ำกันไม่ได้จะทำใด้ทั้งหมด กี่จำนวน

ข้อต่อไป

#6. มีเงินอยู่ 30,000 บาท ถ้านำไปให้คนกู้จะได้ดอกเบี้ย 5% ต่อเดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ถ้านำไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย 12% ในเวลา 1 ปี ดอกเบีย0 ทได้จากการให้กู้ดอกเบี้ย จากการฝากธนาคารต่างกันเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. กำหนดพาราโบลา x = ky,k เป็นจำนวนจริงผ่านจุด (4,2) ถ้าเส้นตรง y=8 ตัดพาราดบลานี่ที่จุด A,B แล้วสามเหลี่ยม AOB (0คือจุดกำเนิด)มีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ให้ p,q,r เป็นประพจน์ ข้อความ [(pvg)^(pvr)] สมมูลกับข้อความในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซต U = {1,2,3,4,5} และ A,B,C เป็นเซตซึ่งมีเงื่อนไขว่า n(A)=n(B)=n(C)=3 และ n(A∩B)=n(B∩C)=n(A∩C)=2 ถ้า A∪B∪C=U แล้วข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อต่อไป

#10. จำนวนเต็มบวกที่หาร 120 ลงตัวมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี0

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *