ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. จากรูปมีค่าอยู่ในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ถ้า 27x = 64 แล้ว 3⁵x มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้าจำนวนเต็มบวก x และ 126 มี ห.ร.ม. เป็น 18 และ ค.ร.น. เป็น 252 แล้ว x คือจำนวนในข้อใด

ข้อต่อไป

#4. เมื่อเวลา 8.00 น. สมชายเดินทางจากตำบล ก ไปตำบล ข ซึ่งห่างกัน 36 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ครั้นถึงเวลา 9.00 น. สมหมายขี่จักรยานออกจากตำบล ข ไปตำบล ก ด้วยความเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยากทราบว่าเขาพบกันเวลาอะไร

ข้อต่อไป

#5. ก และ ข ช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งเสร็จใน 40 วัน เมื่อเขาช่วยกันทำไปได้ 10 วัน ค มาช่วยและทำไปได้ 20 วัน งานก็เสร็จ ถ้า ค ทำงาน 2 วันได้งานเท่ากับ ข ทำ 3 วัน จงหาว่า ก ทำงานนี้คนเดียวจะเสร็จในกี่วัน

ข้อต่อไป

#6. จากรูปมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. จากจำนวน 134₅ มีค่าตรงกับจำนวนในข้อใด

ข้อต่อไป

#8. สมการในข้อใด เมื่อเขียนกราฟแล้วจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน Y และผ่านจุด (5,0)

ข้อต่อไป

#9. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านละ √8 จะมีความสูงกี่นิ้ว

ข้อต่อไป

#10. x อยู่ในข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *