บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. วิเชียรพายเรือขณะน้ำนิ่งได้ทาง 3 กิโลเมตร ในเวลา 16 นาที แต่ถ้าเขาพายเรือทวนน้ำจะใช้เวลา 20 นาที ถ้าเขาพายเรือตามน้ำในระยะทางเท่าเดิมจะใช้เวลาเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. จงหาค่าของ (999,999)² เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. จากรูปสามเหลี่ยม ABC ถ้า AB = 15 นิ้ว BC = 13 นิ้ว DC = 5 นิ้ว และ BDC กาง 90 องศา จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 8 คน เป็น 58 กิโลกรัม เมื่อรวมน้ำหนักของสวลีเพิ่มอีก จะทำให้น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน 9 คน เป็น 60 กิโลกรัม จงหาน้ำหนักของสวลี

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ได้ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋ามากกว่า 8 แต่ น้อยกว่า 12

ข้อต่อไป

#8. ถ้าให้ x²+ y²= 25 และ x - y = 1 แล้ว ค่าของ √xy มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ถ้า a³+b³ /a+b = 35 และ ab = 6 แล้ว (a-b)² มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ถ้า (a - 7)(a + 8) = 9 แล้ว a²+ a +1 เท่ากับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *