บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ชายคนหนึ่งยืนห่างจากตึก 20 เมตร มองเห็นโคนเสาธง ซึ่งปักอยู่บนยอดตึกเป็นมุมเงย 45 องศา และปลายเสาธงเป็นมุมเงย 60 องศา แล้วเสาธงมีความสูงกี่เมตร

ข้อต่อไป

#3. ผลสำเร็จคือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. กำแพงแห่งหนึ่งสูง 14 เมตร ถ้าอนุชาพาดบันไดซึ่งยาว 20 เมตร ไว้กับกำแพงโดยให้ปลายบันไดด้านบนจรดกับขอบกำแพงพอดี จงหาว่าบันไดทำมุมกับพื้นดินประมาณกี่องศา

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. จากรูปจงหาค่า x กางกี่องศา

ข้อต่อไป

#9. จากรูปจงหาค่า x กางกี่องศา

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *