บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

คลิก!!..คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค??

Results

-

#1. ข้อใดจัดเป็นสมบัติทางเคมีของสาร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. เกณฑ์ในการตัดสินว่าสารใดเป็นสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม พิจารณาจาก

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. สารในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นคอลลอยด์

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. กรดชนิดใดพบบรรจุในเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลม

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. การกรองเป็นกระบวนการแยกสารประเภทใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. สมบัติของสารในข้อใดไม่ใช่สมบัติทางเคมี

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. สารในสถานะที่กำหนดให้ ข้อใดเรียงลำดับมีความหนาแน่นจากจากน้อยไปมาก

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. เกณฑ์ในการตัดสินว่าสารใดเป็นสารเนื้อเดียวคือ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดทำให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไป

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *