บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. ช่างทาสีมวล 60 กิโลกรัม นั่งบนที่นั่งซึ่งคล้องเชือกผ่านรอกดังรูป ถ้าเขาออกแรงดึงเชือก จนตัวเขาเคลื่อนที่ขึ้นด้วย ความเร่ง 2 เมตร/วินาที² จงหาแรงปฏิกิริยาที่ที่นั่งกระทำต่อชายคนนี้ โดยกำหนดว่าที่นั่งมีมวล 20 กิโลกรัม

ข้อต่อไป

#2. ลิงมีมวล 4 กิโลกรัม จะต้องไต่เชือกด้วยความเร่งอย่างไร จึงจะดึงมวล 6 กิโลกรัม ซึ่งแขวนที่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่ง (ดังรูป) ให้ขึ้นด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที²

ข้อต่อไป

#3. จากรูปวัตถุ A มวล 5 กิโลกรัม พื้นเอียงลื่นทำมุม 37° กับแนวราบ แรง P ขนานกับแนวราบ หากมีผลให้วัตถุ A ไถลขึ้นไปตามพื้นเอียงด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาที2 จงหาขนาดของแรง P

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดกล่าวถึงการที่คนเราสามารถกระโดดขึ้นจากพื้นได้ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#5. จากการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับความดึง เมื่อมวลคงที่ดังรูป เมื่อปล่อยมวล m ให้เคลื่อนที่บนพื้นเกลี้ยง

ข้อต่อไป

#6. โดยการดึงสายเคเบิล A ทำให้รถกระเช้าเคลื่อนที่ขึ้นตามรางเอียงด้วยความเร็ว 4 m/s ถ้าสายเคเบิล A เกิด ขาดกระทันหัน อยากทราบว่า จะใช้เวลานานเท่าไรรถกระเช้าจึงจะเคลื่อนที่ไหลลงตามรางด้วยความเร็วเท่ากับ 8 m/s ไม่คิดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับรางและให้แรงลัพธ์เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

ข้อต่อไป

#7. จากรูปวัตถุมวล M ถูกผูกติดกับวัตถุมวล 2 กิโลกรัมด้วยเชือกเส้นล่าง ขณะที่วัตถุทั้งสอง ถูกดึงขึ้นจากเชือกเส้นบนด้วยความเร่ง a เมตร/วินาที² ขนาดแรงตึงของเชือกเส้นล่าง ( T ) มีค่า 28 นิวตัน ถ้าในขณะนั้นขนาดแรงตึงของเชือกเส้นบน ( P ) มีค่า 98 นิวตัน M มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. มวล m วางบนพื้นเอียงที่ทำมุม 30° กับพื้นราบ ถูกโยงกับมวล 10 กิโลกรัม ด้วยเชือกไร้น้ำหนักซึ่งพาดอยู่บน รอก ดังรูป ถ้ามวล แ กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2.0 เมตรต่อ (วินาที)² และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ ระหว่างมวล m กับพื้นเอียงคือ 0.5, มวล m จะใกล้เคียงกับค่าใดในหน่วยกิโลกรัม

ข้อต่อไป

#9. จุด A และ B ห่างกัน 120 km ถ้าครึ่งแรกของการเดินทาง นาย ก. ขับรถด้วยความเร็ว 60 km/hr หลังจากนั้นเปลี่ยนความเร็วเป็น 90 km/hr จนถึงจุด B จงหาความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง

ข้อต่อไป

#10. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาเป็นไปตามสมการ X = 2t²+5 จงหาว่า เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที วัตถุจะมีความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *