บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12

Results

-

#1. ต้องการโยนลูกบอลให้ถึงยอดต้นไม้ ซึ่งสูง 20 เมตร ปรากฏว่าหลังจากลูกบอลผ่านยอดไม้แล้วก็ใช้เวลาอีก 1.5 วินาที ก็ถึงจุดสูงสุด จงหาว่าโยนลูกบอลขึ้นด้วยความเร็วเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ปาหินขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที จะสิ้นเวลาเท่าใด วัตถุจะอยู่สูงจากพื้นดิน 60 เมตร

ข้อต่อไป

#3. โยนก้อนหินขึ้นไปในอากาศ ขณะก้อนหินอยู่ที่สูงสุดความเร่งของก้อนหินเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. เตาไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ ต้มน้ำที่มีอุณหภูมิ 20°C จำนวน 2 กิโลกรัม จนเดือดจะต้องใช้เวลานานเท่าใด ถ้าประสิทธิภาพในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าของขดลวดนำความร้อนขนาด 48.4 โอห์ม ของเตาไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนมีค่า 60% และ 1 แคลอรี่ = 4.2 จูล

ข้อต่อไป

#5. รถ 3 คันมีมวล 1 , 2 และ 3 กิโลกรัมตามลำดับ หากต่อกันด้วยเชือกเพื่อลากจูงบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานแรงดึงเชือกระหว่างคันที่ 1 และ 2 เป็น 20 นิวตัน จงหาแรงดึงที่ใช้ในการดึงรถทั้ง 3 คันนี้

ข้อต่อไป

#6. ชายคนหนึ่งมีมวล 50 กิโลกรัม ยืนอยู่บนเครื่องชั่ง วางราบอยู่ในลิฟต์ถ้าลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งด้วยอัตรา 2 เมตรต่อวินาที²ชายคนนี้จะอ่านน้ำหนักของเขาจากเครื่องเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ความต้านทานตัวหนึ่งต่ออย่างอนุกรมกับความต้านทาน 4 Ω แล้วนำไปต่ออย่างขนานกับความต้านทาน 10 Ω ปรากฏว่าความต้านทานรวมทั้งหมด มีค่า 5 Ω จงหาความต้านทานนี้

ข้อต่อไป

#8. วัตถุ ก. มีมวล 500 กรัม ความหนาแน่น 5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุ ข. มีมวล 600 กรัม ความหนาแน่น 4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุ ก. และ วัตถุ ข. มีปริมาตรต่างกันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#9. ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 150 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 80% ถามว่ามวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าไร (ตอบในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ข้อต่อไป

#10. สะพานในแนวระดับยาว 20 เมตร มีเสารองรับที่ปลายทั้งสองข้าง ถ้ามีรถยนต์ส่วนบุคคลหนัก 6,000 นิวตัน จอดอยู่ที่ระยะห่างจากปลายสะพานด้านหนึ่ง 5 เมตร อยากทราบว่าเสาที่รองรับปลายสะพานอีกด้านหนึ่งต้องรับน้ำหนักกี่นิวตัน

ข้อต่อไป

#11. นำถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งมาต่อเป็นวงจรกับลวดซึ่งมีค่าความต้านทาน 4 โอห์ม พบว่าเกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วทั้งสองของถ่านไฟฉายเป็น 1.6 โวลต์ ถ้าถ่านไฟฉายก้อนนี้มีค่าความต้านทานภายในเป็น 1 โอห์ม จงคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่านไฟฉายก้อนนี้

ข้อต่อไป

#12. ถ้าต้องการให้ได้ภาพจริงมีขนาด 4 เท่าของวัตถุ และเกิดอยู่ห่างจากวัตถุ 100 เซนติเมตร จะต้องใช้เลนส์นูนมีรัศมีกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#13. ในการทำให้น้ำแข็งมวล 20 กรัม เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำเดือดที่ 100° ความร้อนกี่แคลอรี่ กำหนดความจุความร้องจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 kcal/kg.K ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว และกลายเป็นไอเท่ากับ 80 และ 540 kcal/kg

ข้อต่อไป

#14. เทน้ำร้อน 80°C หนัก 200 กรัม ผสมกับน้ำเย็น 30°C หนัก 300 กรัม จะได้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. รร.ช่างการไฟฟ้าใช้หลอดไฟ 100 วัตต์ 80 ดวง 60 วัตต์ 50 ดวง เครื่องปรับอากาศขนาด 1,500 วัตต์ 6 เครื่อง และตู้เย็นขนาด 500 วัตต์ 4 ตู้ ถ้าเฉลี่ยใช้ไฟวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องเสียค่าไฟในเดือนเมษายนกี่บาท กำหนดให้ค่าไฟยูนิตละ 1.50 บาท

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *