บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

Results

-

#1. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. กล้องโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นในสมัยกาลิเลโอมีกำลังขยาย 20 เท่า ถ้าความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ ตาเท่ากับ 10 เซนติเมตร อยากทราบว่ากล้องนี้มีความยาวเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้าหิน A และ B เป็นหินอัคนีทั้งคู่ โดยหิน A มีลักษณะเนื้อหยาบเป็นดอกดวงหลายสี ส่วนหิน B มีลักษณะเนื้อละเอียดไม่ค่อยมีดอกดวง ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ปัจจัยใดต่อไปนี้สามารถเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงได้ ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#5. อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดเป็นเครื่องมือตรวจสอบสายมีกระแสไฟฟ้าได้

ข้อต่อไป

#6. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับตำบลที่เกิดพายุ

ข้อต่อไป

#7. หากพ่อมีเลือดหมู่ A แม่มีเลือดหมู่ B ลูกที่เกิดมาสองคนมีเลือดหมู่ A และ B โอกาสที่ลูกคนที่สามจะมีเลือดหมู่ O ควรจะเป็นกี่ %

ข้อต่อไป

#8. นํ้าแข็ง 10 กรัม นำมาผสมนํ้า 0.25 ลิตร อุณหภูมิ 30℃ เมื่อผสมกันแล้วจะได้นํ้าเย็นมีอุณหภูมิเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. นํ้ามันเชื้อเพลิง “แก๊สโซฮอล์” มีส่วนผสมระหว่างสารใดกับสารใด

ข้อต่อไป

#10. วัตถุ 12 kg กำลังเคลื่อนที่อยู่ที่สูงจากพื้น 8 เมตร และมีความเร็วเป็น 5เมตร/วินาที วัตถุนี้มีพลังงานกลกี่จุล

ข้อต่อไป

#11. การเน่าเสียของแหล่งนํ้าต่าง ๆ สาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#12. ในป่าทึบ ต้นไม้แต่ละต้นจะมีลำต้นสูงชะลูดเพื่อให้ได้รับแสง แสดงถึงความสัมพันธ์แบบใดของสิ่งมีชีวิต

ข้อต่อไป

#13. ผู้ชายที่มีบุคลิกลักษณะและนิสัยคล้ายผู้หญิง จะมีโครโมโซมเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. วัยเจริญพันธุ์ จะเริ่มต้นตามข้อใด

ข้อต่อไป

#15. กลุ่มดาวจระเข้ตามที่คนไทยเรียกชื่อ สำหรับชาวจีน และชาวกรีกโบราณ เรียกว่าอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *