ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15

Results

-

#1. วางวัตถุไว้ห่างจากเลนส์ 24 เซนติเมตร เกิดภาพจริงขนาดใหญ่ขึ้น เป็น 3 เท่าของวัตถุ จงหาชนิดและความยาวโฟกัสของเลนส์นี้

ข้อต่อไป

#2. รถยนต์เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 10m/s ได้ระยะทาง 800 เมตร จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 15 m/s ได้ระยะทาง 600 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางนี้

ข้อต่อไป

#3. ระบบหายใจแบบใดของสัตว์ที่สามารถนำออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายได้โดยตรง

ข้อต่อไป

#4. จากกฎของโอห์ม ถ้าต้องการให้กระแสไฟฟ้าผ่านความต้านทางค่าคงที่ตัวหนึ่งมีค่าเป็น 5 เท่าของค่ากระแสเดิม ควรทำตามข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง

ข้อต่อไป

#6. แกนโลกชั้นในมีความลึกจากพื้นทวีปในช่วงใด

ข้อต่อไป

#7. อวัยวะใดที่สร้างนํ้าย่อยเพื่อย่อยอาหารได้ทั้งโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต

ข้อต่อไป

#8. หินตะกอนที่เกิดจากการย่อยสาย,แปรสภาพ ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่

ข้อต่อไป

#9. สัตว์ในข้อใดมีจำนวนห้องหัวใจต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#10. การปรับปรุงดินที่มีความเป็นกรดให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกควรเติมสารใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *