บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 16

Results

-

#1. จาก Food web ในสวนผักแห่งหนึ่ง ถ้าแมลง X ถูกกำจัดออกไป จะมีผลกระทบอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. เชื้อเพลงใดต่อไปนี้ที่ให้พลังงานความร้อนสูงสุดเมื่อมีมวลเท่ากัน

ข้อต่อไป

#3. เมฆชนิดใดมีแนวโน้มที่จะเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลก

ข้อต่อไป

#4. นายเขียวรับประทานอาหาร 1 จาน ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 20 กรัม โปรตีน 50 กรัม และไขมัน 10 กรัม หากในการย่อยอาหารใช้พลังงาน 220 กิโลแคลอรี นายเขียวจะได้รับพลังงานสุทธิกี่กิโลแคลอรี

ข้อต่อไป

#5. ถ้าท่านต้องการแยกนํ้ามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง จะใช้วิธีตามข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ถ้าขับรถรอบวงเวียนรัศมี 210 เมตร 1 รอบ ใช้เวลา 10 วินาที โดยเริ่มต้นที่ จุด A ถ้าขับรถใช้เวลาเพียง 5 วินาที จะอัตราเร็วและความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาที ตามลำดับในข้อใด

#7. ข้อใดแสดงลักษณะสมบัติของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะมีค่าประมาณ 80 องศาเซลเซียส ถ้าใช้เทอร์มอมิเตอร์แบบฟาเรนไฮต์ จะวัดได้กี่องศาฟาเรนไฮต์

ข้อต่อไป

#9. ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกและเคลื่อนที่เท่ากับอัตราหมุนรอบตัวเองของโลก จะต้องมีระดับความสูงจากผิวโลกประมาณใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *