บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 17

Results

-

#1. สารประกอบและธาตุมีสมบัติใดทีเหมือนกัน

ข้อต่อไป

#2. เหตุใดจึงแบ่งให้ ปรอท ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวอยู่ในพวกเดียวกับธาตุโลหะ

ข้อต่อไป

#3. สารละลายจะมีความเป็นกรด – เบส มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณใด

ข้อต่อไป

#4. การนำธาตุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในการทำสายล่อฟ้า ธาตุกัมมันตรังสีที่ใช้ต้องปล่อยรังสีใดออกมา

ข้อต่อไป

#5. นํ้าแข็งมวล 450 กรัม จะต้องผสมนํ้าอุ่นอุณหภูมิ 30℃ จำนวนกี่ลิตร จึงจะทำให้นํ้าแข็งละลายได้หมดพอดี

ข้อต่อไป

#6. แพทย์วัดความดันของนักเรียนได้ 130/85 มิลลิเมตรปรอท ค่า 85 หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ยอดเขาลูกหนึ่งสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,420 เมตร จะอ่านค่าความดันอากาศจากบารอมิเตอร์ที่บริเวณยอดเขานี้ได้กี่มิลลิเมตรปรอท

ข้อต่อไป

#8. หินก้อนหนึ่งมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 2.8 และมีมวล 210 กรัม เมื่อหน่อนกระป๋องยูเรกาซึ่งบรรจุนํ้าเต็ม จงหาปริมาตรของนํ้าที่ล้นออกมา

ข้อต่อไป

#9. ตามเกณฑ์อุตุนิยมวิทยา ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน หมายถึงปริมาณเมฆตามข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,782 เมตร ระดับนํ้าบริสุทธิ์เดือดที่อุณหภูมิเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. ถ้วยกาแฟมวล 125 กรัม อุณหภูมิ 30℃ ใส่นํ้าร้อน 100 cm³ อุณหภูมิ 90℃ ปรากฏว่าอุณหภูมิสุดท้ายเป็น 40℃ จงหาค่าความจุความร้อนจำเพาะของถ้วยกาแฟ

ข้อต่อไป

#12. การเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณใด

ข้อต่อไป

#13. ภายในกล้องโทรทัศน์ประเภทสะท้อนแสง อุปกรณ์ใดที่ใช้เป็นตัวรับแสงที่สะท้อนมาจากกระจกใกล้วัตถุ

ข้อต่อไป

#14. การทำเลสิกสายตาสั้น เป็นการใช้เลเซอร์พลังงานตํ่าแก้ไขความปกติที่เลนส์ลูกตา ข้อใดเป็นผลหลังจากทำเลสิก

ข้อต่อไป

#15. ช่างเจียระไน ใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัส 5 cm ส่องดูเพชร ถ้าช่างมีสายตาปกติมองเห็นภาพชัดที่ระยะ 25 cm เขาจะต้องวางเพชรห่างจากเลนส์เป็นระยะเท่าใด และที่ตำแหน่งดังกล่าว ภาพจะมีขนาดขยายเป็นกี่เท่าของงวัตถุ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *