บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 18

Results

-

#1. ข้อใดจับคู่ ไม่ถูกต้อง สำหรับทัศนูปกรณ์กับอุปกรณ์ที่ใช้ทำ

ข้อต่อไป

#2. เมื่อนำแว่นขยายที่มีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร ส่องดูมดที่มีความยาว 1 มิลลิเมตร ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. แสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่แม่นํ้า สมบัติของแสงใดข้อใด ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อต่อไป

#4. กล้องโทรทัศน์ประเภทหักเหแสง เลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัส 80 cm เลนส์ใกล้ตามีความยาวโฟกัส 2 cm จะมีกำลังขยายกี่เท่า

ข้อต่อไป

#5. ถ้านักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 10x และมีกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา 10x ส่องดูเซลล์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง a ทำให้ได้ภาพขยาย b ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ชายรูปร่างสูงแต่งงานกับหญิงรูปร่างเตี้ย ลูกที่เกิดจะมีสัดส่วนสูง/เตี้ย ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#7. สมชายอายุ 16 ปี มีส่วนสูง 170 cm หนัก 64 kg. มีดัชนีมวลกายเท่าใดและถือว่าสัดส่วนเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดอัตราเร็วแสงได้ โดยมีอัตราเร็วประมาณ 3 x 10⁸ m/s ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ที่นักดาราศาสตร์วัดได้ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร จงคำนวณหาระยะเวลาที่แสงใช้ในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก

ข้อต่อไป

#9. ในการก่อนสร้างตึก 10 ชั้น เกิดอุบัติเหตุก้อนอิฐมวล 1 kg ตกลงมาจากชั้น 10 ซึ่งสูง 45 m จากพื้นดินก้อนอิฐจะตกกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. ดาวเทียมดวงหนึ่งอยู่สูงจากพื้นดิน 2,000 km มีความเร็ววงโคจรประมาณ 24,000 km/h จะมีคาบในการโคจรรอบโลก 1 รอบ นานเท่าใด กำหนดรัศมีโลกยาวประมาณ 6,4000 km

ข้อต่อไป

#11. แผ่นดินไหวที่เฮติเกิดจากการชนกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกใด

ข้อต่อไป

#12. วิธีที่สามารถแก้นํ้ากระด้างชั่วคราวและนํ้ากระด้างถาวรได้ดี คือข้อใด

ข้อต่อไป

#13. จากรูปอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. การนำผงซักฟอกมาละลายนํ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใด

ข้อต่อไป

#15. โรคต่อไปนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีน ยกเว้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *