บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 19

Results

-

#1. แฝดต่างเพศเกิดได้จากสาเหตุใด

ข้อต่อไป

#2. การปฏิสนธิของมนุษย์เกิดขึ้นที่อวัยวะใด

ข้อต่อไป

#3. ในปริมาณที่เท่ากัน สารอาหารประเภทใดให้พลังงานมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. ในการสอบภาคพลศึกษาวิ่ง 100 เมตร ถ้านักเรียนวิงระยะทาง 60 เมตรแรกด้วยอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาที ที่ เหลือ 40 เมตรสุดท้ายวิ่งด้วยอัตราเร็ว 8 เมตร/วินาที จงหาว่าเมื่อวิ่งครบ 100 เมตร นักเรียนจะใช้เวลาทั้งสิ้นเท่าไร

ข้อต่อไป

#5. รถยนต์คันหนึ่งแล่นตามถนนเส้นตรง วัดระยะทางและเวลาที่ใช้สัมพันธ์กันดังตาราง จงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง 0 – 10 วินาที

ข้อต่อไป

#6. ออกแรง 18 นิวตัน ในแนวราบกระทำต่อมวล 3 kg ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จงคำนวณหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นมวล

ข้อต่อไป

#7. ในการเดินทางครั้งหนึ่ง โดยระยะแรกหนึ่งในสี่ของระยะทางทั้งหมดใช้ความเร็ว 80 km/h ส่วนระยะทางที่เหลือใช้ความเร็ว 50 km/h จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

ข้อต่อไป

#8. แร่ชนิดใดถูกนำมาทำสานไฟฟ้าแรงสูง (สายเปลือย) เพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#9. บ้านหลังหนึ่งมีอุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้
หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ 5 ดวง
โทรทัศน์ขนาด 170 วัตต์ 1 เครื่อง
ตู้เย็นขนาด 80 วัตต์ 1 ตู้
เตารีดขนาด 120 วัตต์ 1 เครื่อง
พัดลมขนาด 50 วัตต์ 2 เครื่อง
เครื่องทำนํ้าอุ่นขนาด 3,000 วัตต์ 1 เครื่อง
หากเปิดใช้พร้อมกันทั้งหมด ควรเลือกใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ตัวต้านทาน 2 ตัว ขนาดเท่ากัน เมื่อต่ออนุกรมกันแล้วต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าซึ่งมีความต้านทานภายใน / โอห์ม จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1 แอมแปร์ แต่เมื่อต่อขนานกันแล้วต่อกับเซลล์ไฟฟ้าเดิม จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน แต่ละตัว 1 แอมแปร์ จงหาความต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *