บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 23

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 23

Results

-

#1. ปรัศวภาควิโลมหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ลักษณะภาพที่ได้จากกระจกเว้าเมื่อวางวัตถุตามรูป ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. กล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงหนึ่ง ประกอบด้วยเลนส์นูน 2 อัน และภาพที่ได้มีขนาดเป็น 40 เท่า ของขนาดวัตถุ จงหาความยาวของกล้องนี้ (กำหนดค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาเท่ากับ 5 เซนติเมตร)

ข้อต่อไป

#4. มีจุดประสีส้มแดงกระจายอยู่ในชั้นหน้าตัดดิน ส่วนมากเป็นดินเหนียว ข้อมูลดังกล่าวคือชั้นดินในข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในชนิดของถ่านหิน

ข้อต่อไป

#6. ลมสุริยะ หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#7. เครื่องดึง ดึงวัตถุมวล 200 กิโลกรัมในแนวระดับด้วยแรง 2000 นิวตัน ให้เคลื่อนที่ได้ขนาดการกระจัด 20 เมตร ในเวลา 25 วินาที จงหากำลังของเครื่องดึง

ข้อต่อไป

#8. จงหาขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่วางอยู่บนพื้นราบ ดังแสดงในรูป

ข้อต่อไป

#9. ลูกเบสบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ตกจากระเบียงบ้านที่สูงจากพื้น 7 เมตร ไปโดนตาชั่งซึ่งวางอยู่ตามภาพ อยากทราบว่า พลังงานจลน์ของลูกเบสบอลก่อนที่จะชนตาชั่งมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. จากวงจรจงหาความต้านทานไฟฟ้ารวมระหว่าง a และ b

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *