ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 24

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 24

Results

-

#1. ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มีดังนี้
หม้อหุงข้าว 600 วัตต์
หลอดไฟ 20 วัตต์ จำนวน 6 ดวง
โทรทัศน์ 120 วัตต์
เตารีด 700 วัตต์
บ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์รวมขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสม

ข้อต่อไป

#2. จงหาค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่มีแถบสีเรียงจาก แถบที่ 1 ถึง 4 ตามลำดับดังนี้ เขียว ส้ม แดง ทอง

ข้อต่อไป

#3. ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านใด

ข้อต่อไป

#4. การอธิบายเรื่องกำเนิดเอกภพเริ่มต้นโดยอาศัยทฤษฎีอะไร

ข้อต่อไป

#5. การบอกตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าจะใช้ปริมาณใดในข้อต่อไป

ข้อต่อไป

#6. ดาวเทียมในข้อใดที่ใช้เพื่อการสำรวจทรัพยากร

ข้อต่อไป

#7. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ใช้เป็นตัวเลือกสถานีวิทยุในเครื่องรับวิทยุ

ข้อต่อไป

#8. สัญลักษณ์ใดหมายถึงตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ นิยมใช้ในการควบคุมค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเช่น เพิ่มหรือลดเสียงวิทยุหรือโทรทัศน์

ข้อต่อไป

#9. หน้าที่ของไดโอดคืออะไร

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติการต่อตัวต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *