บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ที่อุณหภูมิ 32 องศาเชลซียส อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 180 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ในขณะนั้นมีไอน้ำอยู่เพียง 135 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหาความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขณะนั้นมีค่ากี่เปอร์เซ็นต์

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. จงหาว่าการทำให้น้ำแข็งมวล 25 กรัมเปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จะต้องใช้พลังงานความร้อนกี่แคลอรี กำหนด ความจุความร้องจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 1 kcal/kg.K ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว เท่ากับ 80 kcal/kg

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. เทอร์โมมิเตอร์แบบเคลวินมีอุณหภูมิน้ำแข็งหลอมเหลวที่ 273 องศาเคลวินและอุณหภูมิน้ำเดือดที่ 373 องศาเคลวิน จงหาว่า 122 องศาเฟเรนไฮต์จะเท่ากับกี่องศาเคลวิน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. มีตัวต้านทาน 3 ตัว นำตัวต้านทาน 2 ตัวแรก ซึ่งมีค่าความต้านทาน 100 และ 300 โอห์ม มาต่อขนานกัน แล้วนำไปต่ออนุกรมกับตัวต้านทานตัวที่ 3 ซึ่งมีค่าความต้านทาน 200 โอห์ม จงหาค่าความต้านทานรวม (เป็นโอห์ม) ในการต่อดังกล่าว

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. ขับรถยนต์จากบ้านไปโรงเรียนช่างการไฟฟ้าใช้เวลา 2 ชั่วโมง 10 นาที วัดระยะทางทั้งหมดได้ 130 กิโลเมตร ปรากฏว่าใช้ความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วต่ำสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดระหว่างทางเลย จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเดินทางครั้งนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. วัตถุก้อนหนึ่ง 10 กรัมในอากาศ แต่จะหนัก 8 กรัมในน้ำ วัตถุนี้มีความหนาแน่นกี่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. วางวัตถุสูง 6 เซนติเมตร ไว้หน้าเลนส์เว้าซึ่งมีความยาวโฟกัส 12 เซนติเมตร ถ้าวัตถุนั้นอยู่ห่างจากเลนส์เว้า 12 เซนติเมตร จงหาว่าเกิดภาพชนิดใด ณ ตำแหน่งใดและสูงเท่าใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. ถ้าเริ่มใช้เครื่องปรับอากาศยี่ห้อหนึ่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ไปจนสิ้นสุดในวันที่ 30 มีนาคม ปีเดียวกันจะต้องเสียเงินค่าไฟฟ้าเท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้ายูนิตละ 1 บาท และเปิดใช้วันละ 4 ชั่วโมงโดยที่คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศยี่ห้อนี้ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ กินไฟเป็นเยี่ยมประมาณ 7 แอมแปร์และต้องหยุดซ่อมวันเว้นวัน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. นำถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งมาต่อเป็นวงจรกับลวดซึ่งมีค่าความต้านทาน 4 โอห์ม พบว่าเกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วทั้งสองของถ่านไฟฉายเป็น 1.6 โวลต์ ถ้าถ่านไฟฉายก้อนนี้มีค่าความต้านทานภายในเป็น 1 โอห์ม จงคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่านไฟฉายก้อนนี้

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. ถ้าต้องการให้ได้ภาพจริงมีขนาด 4 เท่าของวัตถุ และเกิดอยู่ห่างจากวัตถุ 100 เซนติเมตร จะต้องใช้เลนส์นูนมีรัศมีกี่เซนติเมตร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *