บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำจากสระขึ้นได้สูง 20 m และในเวลา 1 ใน 3 ของ 1 นาที สามารถสูบน้ำได้ถึง 2 ตัน จงหาว่าเครื่องสูบน้ำนี้มีกำลังเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรง

ข้อต่อไป

#3. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสำคัญต่อพืชอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. โครงสร้างใดที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดระบุชนิดของแรงที่ใช้ทำกิจกรรมได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. เด็กคนหนึ่งเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที โดยใช้เวลา 60 วินาที ดังนั้น ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีค่ากี่องศาฟาเรนไฮด์

ข้อต่อไป

#8. การคำนวณหาค่าอัตราเร็วในการเคลื่อนที่จำเป็นต้องทราบค่าของปริมาณใดบ้าง

ข้อต่อไป

#9. ตัวกลางในข้อใดพาความร้อนได้ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#10. “เมื่อยืนอยู่ใก้ลเตาไฟในบริเวณที่มีลมพัด เราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนจากเตาไฟ” ลักษณะดังกล่าวนี้เป็น การถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *