บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ผนังเซลล์ (Cell Wal) จัดว่าเป็นส่วนประกอบของเซลล์ชนิดใดและมีสารใดเป็นส่วนประกอบ

ข้อต่อไป

#2. สารที่สามารถควบคุมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์จะพบตรงตำแหน่งใดของเซลล์

ข้อต่อไป

#3. เมื่อนำสารต่อไปนี้ อะดูมิเนียม ทองแคง น้ำกลั่น น้ำเชื่อม ไว้ในกลุ่มเดียวกัน ควรใช้เกณฑ์ใดในการจัดจำแนก
ก. การนำไฟฟ้า
ข.สถานะของสาร
ค. ลักษณะเนื้อสาร
ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. จงพิจารณาว่าสารชนิดใดที่มีความเข้มข้นมากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. เมื่อทำการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตู้เย็นหลังหนึ่งได้ 4 แอมแปร์ เมื่อต่อกับความต่างศักย์ 220 โวลต์ ตู้เย็นใช้กำลังไฟฟ้าไปเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. มะพร้าวลูกหนึ่งมวล 2.5 kg ร่วงจากต้นที่มีความสูงจากพื้น 8 m เมื่อมะพร้าวตกลงสู่พื้นด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก งานที่ได้จะมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. อาหารประเภทใดมีสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

ข้อต่อไป

#8. จากภาพแผนวงจรไฟฟ้า เมื่อหลอดไฟทั้ง 4 เป็นหลอดไฟชนิดเดียวกัน ถ้าหลอดไฟหลอดที่ 2 ไส้หลอดเกิดขาดจะมีผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. เมื่อใช้น้ำยาล้างห้องน้ำราดห้องน้ำทิ้งไว้จะเกิดฟองแก๊สฟูขึ้นมาตามซอกของรอยต่อกระเบื้องปูนั้นแก๊ส ที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สชนิดใด

ข้อต่อไป

#10. หินชนวนแปรสภาพมาจากหินตะกอน หินอ่อนแปรสภาพมาจากหินปูน องค์ประกอบใดที่เมื่อเกิดการแปรสภาพยังคงเหมือนเดิม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *