ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. แหล่งน้ำจากแหล่งใดที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภคมากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. ในกระบวนการเกิดของภูเขากระบวนการใดที่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. เมื่อเรารู้สึกอบอ้าวมากหลังจากนั้นเกิดฝนตกแสดงว่า ก่อนหน้านั้นปริมาณความชื้นในอากาศจะมีค่าประมาณเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. เมื่อขึ้นไปที่สูง หรืออยู่บนเครื่องบินจะรู้สึกหูอื้อเป็นเพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#5. เพราะเหตุใดที่ทำให้เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีรูปร่างที่แตกต่างกัน
ก. เป็นเซลล์ที่มีหน้าที่แตกต่างกัน
ข. เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน
ค. เป็นเซลล์ที่มีโครงสร้างทางพื้นฐานต่างกัน

ข้อต่อไป

#6. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีผลอย่างไรต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช

ข้อต่อไป

#7. การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนของเซลล์ที่ไม่มีผนังเซลล์นี้ เรียกว่า

ข้อต่อไป

#8. อุกกาบาตรที่อยู่ในอากาส เมื่อปะทะกับบรรยากาสของโลกจะเกิดแรงเสียดทานทำให้ลุกไหม้เกิดแสงสว่างทำให้มองเห็นเป็นดาวตกบนท้องฟ้าซึ่งอุกกาบาตเกิดจากอะไร

ข้อต่อไป

#9. กลุ่มดาวค้างคาว เป็นกลุ่มดาวที่ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเราสามารถใช้ดาวค้างคาวในการหาทิศทางใด

ข้อต่อไป

#10. แท่งไม้ AB น้ำหนักเบามากติดกับไม้ที่ยื่นลงมาในแนวดิ่ง แนวแรง E กระทำที่ปลายแท่งไม้ B เพื่อให้ แท่งไม้ AB สมดุล แรง E จะมีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *