บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. ในการทำให้น้ำแข็งมวล 20 กรัม เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำเดือดที่ 100O ความร้อนกี่แคลอรี่ กำหนด ความจุความร้องจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 1 kcal/kg.K ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว และกลายเป็นไอเท่ากับ 80 และ 540 kcal/kg

ข้อต่อไป

#2. เทน้ำร้อน 80°C หนัก 200 กรัม ผสมกับน้ำเย็น 30°C หนัก 300 กรัม จะได้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. รร.ช่างการไฟฟ้าใช้หลอดไฟ 100 วัตต์ 80 ดวง 60 วัตต์ 50 ดวง เครื่องปรับอากาศขนาด 1,500 วัตต์ 6 เครื่อง และตู้เย็นขนาด 500 วัตต์ 4 ตู้ ถ้าเฉลี่ยใช้ไฟวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องเสียค่าไฟในเดือนเมษายนกี่บาท กำหนดให้ค่าไฟยูนิตละ 1.50 บาท

ข้อต่อไป

#4. . จงหามุมวิกฤตของแสงจากตัวกลาง A ไปสู่อากาศ โดยดรรชนีหักเหของตัวกลาง A = 2 ของอากาศ = 1

ข้อต่อไป

#5. หม้อแปลงไฟฟ้าหม้อหนึ่งมีจำนวนของขดลวดปฐมภูมิ 1,240 รอบ กระแสไฟฟ้าถูกจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิ ซึ่งมีจำนวนรอบของขดลวด 9,920 รอบ แรงดันไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิเท่ากับ 2,870 โวลต์ จงหาแรงดันไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิเป็นโวลต์

ข้อต่อไป

#6. ถ้าใช้รอกเดี่ยวตายตัวดึงวัตถุมวล 80 กิโลกรัม ขึ้นสูง 15 เมตร ด้วยความเร็วคงที่ได้ในเวลา 60 วินาที ต้องใช้กำลังกี่วัตต์ (g = 10 เมตรต่อวินาที²))

ข้อต่อไป

#7. วัตถุ ก. มีมวล 500 กรัม ความหนาแน่น 5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุ ข. มีมวล 600 กรัม ความหนาแน่น 4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุ ก. และ วัตถุ ข. มีปริมาตรต่างกันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#8. ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 150 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 80% ถามว่ามวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าไร (ตอบในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ข้อต่อไป

#9. สะพานในแนวระดับยาว 20 เมตร มีเสารองรับที่ปลายทั้งสองข้าง ถ้ามีรถยนต์ส่วนบุคคลหนัก 6,000 นิวตัน จอดอยู่ที่ระยะห่างจากปลายสะพานด้านหนึ่ง 5 เมตร อยากทราบว่าเสาที่รองรับปลายสะพานอีกด้านหนึ่งต้องรับน้ำหนักกี่นิวตัน

ข้อต่อไป

#10. ในการวิ่งแข่งขันระยะทาง 100 เมตร จากจุดเริ่มสตาร์ทครั้นถึงเส้นชัยมีความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่านักกรีฑาผู้นี้วิ่งด้วยความเร่งกี่เมตรต่อวินาที²

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *