ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ยิงวัตถุก้อนหนึ่งขึ้นไปในทางดิ่งด้วยความเร็วต้น 60 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าต้องใช้เวลากี่วินาที วัตถุก้อนนี้จึงจะขึ้นไปได้สูง 100 เมตร ก่อนที่ความเร็วปลายจะมีค่าเป็นศูนย์ (g = 10 เมตรต่อวินาที²)

ข้อต่อไป

#2. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ ปรากฏว่าในวินาทีที่ 10 เคลื่อนที่ได้ 48 เมตร และในวินาทีที่ 15 เคลื่อนที่ได้ 68 เมตร จงหาความเร็วต้นของวัตถุ

ข้อต่อไป

#3. เตาไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ ต้มน้ำที่มีอุณหภูมิ 200 C จำนวน 2 กิโลกรัม จนเดือดจะต้องใช้เวลานานเท่าใด ถ้าประสิทธิภาพในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าของขดลวดนำความร้อนขนาด 48.4 โอห์ม ของเตาไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนมีค่า 60% และ 1 แคลอรี่ = 4.2 จูล

ข้อต่อไป

#4. รถ 3 คันมีมวล 1 , 2 และ 3 กิโลกรัมตามลำดับ หากต่อกันด้วยเชือกเพื่อลากจูงบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน แรงดึงเชือกระหว่างคันที่ 1 และ 2 เป็น 20 นิวตัน จงหาแรงดึงที่ใช้ในการดึงรถทั้ง 3 คันนี้

ข้อต่อไป

#5. ชายคนหนึ่งมีมวล 50 กิโลกรัม ยืนอยู่บนเครื่องชั่ง วางราบอยู่ในลิฟต์ ถ้าลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งด้วยอัตรา 2 เมตรต่อวินาที² ชายคนนี้จะอ่านน้ำหนักของเขาจากเครื่องเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ความต้านทานตัวหนึ่งต่ออย่างอนุกรมกับความต้านทาน 4 Ω แล้วนำไปต่ออย่างขนานกับความต้านทาน 10 Ω ปรากฏว่าความต้านทานรวมทั้งหมด มีค่า 5 Ω จงหาความต้านทานนี้

ข้อต่อไป

#7. . เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำจากสระขึ้นได้สูง 10 m และในเวลา 1 ใน 3 ของ 1 นาที สามารถสูบน้ำได้ถึง 2 ตัน จงหาว่าเครื่องสูบน้ำนี้มีกำลังเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. หม้อต้มน้ำไฟฟ้าอันหนึ่งให้พลังงานความร้อนในอัตรา 420 วัตต์ เมื่อนำไปต้ม น้ำ 100 กรัมที่อุณหภูมิ 25 ℃ ถ้าน้ำรับพลังงานความร้อนไว้ได้เพียง 25% จะใช้เวลานานเท่าใด ในการตัมน้ำจนมีอุณหภูมิ 100 ℃ (กำหนดค่ความจุ ความร้อนจำเพาะของน้ำ = 4,200 จุลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน)

ข้อต่อไป

#9. จากวงจรไฟฟ้า จงหาค่กำลังไฟฟ้าของ RI

ข้อต่อไป

#10. จากวงจรไฟฟ้าดังรูป กำลังไฟฟ้าสูญเสียในความต้านทาน 1 โอห์มมีค่า 4 วัตต์ จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *