บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี ส้ม แดง น้ำตาล และทอง มีความต้านทานกี่โอห์ม ?

ข้อต่อไป

#2. ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี เหลือง เทา แดง ส้ม และน้ำตาล มีความต้านทานกี่โอห์ม ?

ข้อต่อไป

#3. เชือกแขวนไว้กับเพดาน มีลิงมวล 20 กิโลกรัม โหนเชือกอยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ได้รูดตัวลงมากับเชือกด้วยความเร่งคงที่ถึงพื้นใช้เวลา 2 วินาที ความดึงของเชือกเป็นเท่าใด ไม่คิดมวลของเชือก

ข้อต่อไป

#4. นายแดงยืนอยู่บนตาชั่งสปริงในลิฟต์ ถ้าลิฟต์อยู่นิ่งๆ นายแดงอ่านน้ำหนักตัวจากตาชั่งสปริงได้ 56 กิโลกรัม ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที² นายแดงจะอ่านน้ำหนักตัวจากดาช้งสปริงขณะนั้นได้เท่าไร (กำหนดค่า G = 10m/s²)

ข้อต่อไป

#5. วัตถุชื้นหนึ่งมีมวล 2.0 กิโลกรัม ถูก ดึงให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียง 30° โดยใช้เส้นเชือกตามรูป ถ้าความตึงในเส้นเชือกเป็น 40 นิวตัน และแรงเสียดทานมีขนาด 2.0 นิวตัน ความเร่งของวัตถุ และแรงปฏิกิริยาตั้งจากที่พื้น เอียงกระทำกับวัตถุเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. จากรูป จงหาค่าความตึง T ในเชือกเส้นขวาสุด

ข้อต่อไป

#7. มวล 2 ก้อนมีมวลก้อนละ 1 กิโลกรัมผูกติดเชือกน้ำหนักเบา และแขวนติดกับเพดานของลิฟต์ดังรูป ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 2 เมตรต่อ (วินาที)² จงหาแรงตึงในเส้นเชือก T₁ และ T₂

ข้อต่อไป

#8. มวลขนาดเท่ากัน 3 ก้อน ผูกกันดังรูป สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างพื้นและมวลเป็น 1/4 มวลทั้งสาม เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไร

ข้อต่อไป

#9. แท่งไม้มวล 5 kg, 3 kg. 2 kg วางติดกันบนพื้นเกลี้ยง ถ้าออกแรงผลัก 10 N ดังรูป จงหาขนาดของแรงที่แท่งไม้ 2 kg กระทำต่อแท่งไม้ 3 kg

ข้อต่อไป

#10. วัตถุมวล 5 kg วางอยู่บนโต๊ะที่ไม่มีความเสียดทาน ปลายทั้งสองข้างผูกเชือกเบาคล้องผ่านรอกที่ไม่มีความฝืด นำวัตถุมวล 3 kg และ 2 kg ผูกติดกับปลายเชือกทั้งสองด้าน ดังรูป เมื่อปล่อยให้มวลทั้งหมดเคลื่อนที่ จงหาความเร่งของระบบและแรงดึงเชือกที่ผูกมวล 3 kg

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *