บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อแตกต่างของธีม Windows 10 กับ Windows อื่นๆที่ผ่านมา คือข้อใด

ข้อต่อไป

#2. Cortana คือคำสั่งชนิดใด

ข้อต่อไป

#3. ผู้ใช้งาน Home Edition จะสามารถหยุดการอัปเดตได้ชั่วคราว Windows ได้นานกี่วัน

ข้อต่อไป

#4. ตั้งค่า Windows Search index ทำตามขั้นตอนใด

ข้อต่อไป

#5. Automated Troblueshooting คือคำสั่งชนิดใด

ข้อต่อไป

#6. Time and currency Format :_____ ช่องว่างต้องเติมข้อมูลใด

ข้อต่อไป

#7. this the right keyboard layout ? ท่านต้องเลือกคำสั่งใด

ข้อต่อไป

#8. การนำ icon this pc ของ Windows 10 ออกมาที่หน้าจอ

ข้อต่อไป

#9. การติดตั้งปริ้นเตอร์ ต้องเข้าคำสั่งใด

ข้อต่อไป

#10. Printer ที่เป็นสาย USB เราต้องเลือกคำสั่งใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *