บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 16

Results

-

#1. 1 8 27 64 125 …

ข้อต่อไป

#2. 100 99 95 86 70 …

ข้อต่อไป

#3. 1, -3, -7, -11, -15, …

ข้อต่อไป

#4. 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, ....

ข้อต่อไป

#5. 1/2, 2/3, 3/4, ...

ข้อต่อไป

#6. 3/5, 11/8, 30/19, 79/49, ...

ข้อต่อไป

#7. 99, 100, 88, 101, 77, 103, 66, …

ข้อต่อไป

#8. 4, 27, 256, …

ข้อต่อไป

#9. 60, 59, 54, 45, 29, …

ข้อต่อไป

#10. 100, 303, 506, …

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *