บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 17

Results

-

#1. 0.02, 0.04, 0.07, 0.11, …

ข้อต่อไป

#2. 0.01, 0.003, 0.0005, …

ข้อต่อไป

#3. 0, 3, 3, 5, 6, 7, 9, …

ข้อต่อไป

#4. 88, 80, 85, 77, 82, 74, …

ข้อต่อไป

#5. 13, 9, 26, 5, 52, 1, 104, …

ข้อต่อไป

#6. 100, 92, 76, 44, …

ข้อต่อไป

#7. 2, 5, 14, 41, 122, …

ข้อต่อไป

#8. 45, 18, 62, 28, 30, 43, 120, …

ข้อต่อไป

#9. 12, 12, 24, 72, 288, …

ข้อต่อไป

#10. 3, 6, 15, 96, …

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *