บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19

Results

-

#1. 2,401, 2,409, 2,360, 2,369, 2,305, 2,315, …

ข้อต่อไป

#2. 38, 45, 53, 68, 91, 129, …

ข้อต่อไป

#3. 9, 9, 15, 25, 24, 64, 36, …

ข้อต่อไป

#4. 6, 10, 18, 29, 51, 76, …

ข้อต่อไป

#5. 4, 9, 18, 33, 58, 101, …

ข้อต่อไป

#6. 30, 34, 39, 44, 50, 57, 62, 70, …

ข้อต่อไป

#7. 1,890, 210, 30, 6, …

ข้อต่อไป

#8. 2, 3, 1, 6, 4, 3, 3, 36, 6, 3, 5, 90, 8, 3, 7, …

ข้อต่อไป

#9. 13, 9, 3, 15, 25, 5, 17, 49, 7, 19, 81, 9, 21, …

ข้อต่อไป

#10. 15, 25, 35, 75, 135, …

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *