บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2

Results

-

#1. การปรับเสียงลำโพง – ปรับไมค์ Windows 10 ต้องเข้าตั้งค่าที่ใด

ข้อต่อไป

#2. Choose your output Devices หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#3. Choose your Input Devices หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ภาพนี้แสดงถึงความหมายใด

ข้อต่อไป

#5. Windows 10 ที่แตกต่างจาก Windows 8

ข้อต่อไป

#6. Let's start with region. Is this right? เลือกคำสั่งใด

ข้อต่อไป

#7. How would you line to set up? เลือกคำสั่งใด

ข้อต่อไป

#8. choose privacyu setting for your device ต้องทำการเปิดตัวไหนบ้าง

ข้อต่อไป

#9. หากต้องการให้แทบเมนูแสดงเป็นภาษาไทยคุณต้องเลือกตั้งค่าที่คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#10. การเปลี่ยนภาษา ต้องใช้คำสั่งใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *