บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

Results

-

#1. เมื่อต้องการใช้คำสั่งปลิ้น ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#2. เมื่อต้องการใช้คำสั่ง ตัวยก ⁹ ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#3. เมื่อต้องการนำเสนอผลงานต้องคลิกที่ภาพใด

ข้อต่อไป

#4. แป้นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อต่อไป

#5. เราสามารถออกแบบสไลด์ด้วยตัวเองได้ ณ คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#6. เมื่อต้องการกำหนดขนาดตัวอักษรต้องกำหนดที่ไหน

ข้อต่อไป

#7. เมื่อต้องการนำเข้าภาพจากคอมพิวเตอร์เราเข้าสู่สไลด์สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือใด

ข้อต่อไป

#8. เมื่อต้องการสร้างคอลเลกชันภาพในการนำเสนอต้องใช้เครื่องมือใด

ข้อต่อไป

#9. โปรแกรม PowerPoint สามารถบันทึกไฟล์สกุลใดได้บ้าง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *