บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

Results

-

#1. คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel 2019 คือข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. การสร้างสูตรในการคำนวณต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายใด

ข้อต่อไป

#4. จากสูตรการคำนวณ =SUM(A4 :D4) หมายถึง ข้อใด

ข้อต่อไป

#5. เครื่องหมายนี้หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#6. Excel 2019 เอฟเฟกต์ไหนที่เพิ่มเข้ามา นอกเหนือจาก 2016

ข้อต่อไป

#7. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

ข้อต่อไป

#8. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

ข้อต่อไป

#9. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

ข้อต่อไป

#10. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *