บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 8

Results

-

#1. เมื่อเราต้องการใส่สัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษ ต้องใช้คำสั่งใด ?

ข้อต่อไป

#2. เมื่อต้องการการผสานเซลล์สามารถทำได้โดยการเรียกเครื่องมือใด

ข้อต่อไป

#3. ขนาดกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไปคือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ถ้าแถบสูตรหรือแถบสถานะหายไป สามารถเรียกกลับมาโดยไปที่ไหน

ข้อต่อไป

#5. ไฮเปอร์ลิงค์ คือเครื่องมือชนิดใด

ข้อต่อไป

#6. เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เมื่อใช้กับจำนวนของสิ่งต่างๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนคน จะใช้กราฟชนิดใด

ข้อต่อไป

#7. จากรูป คือคำสั่งใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ไฟล์งานเอ็กซ์เซลที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด

ข้อต่อไป

#9. ถ้าเราต้องการค้นหาและแทนที่ข้อมูลในเวิร์กชีตจะทำอย่างไร ?

ข้อต่อไป

#10. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *