บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1

Results

-

#1. เตารีดไฟฟ้าขนาด 1000 W ที่ใช้งานทุกวัน วันละกี่นาที จึงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในเดือนนั้น 50ยูนิต

ข้อต่อไป

#2. บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้าดังนี้
1) หลอดไฟฟ้าขนาด 100 W จานวน 3 หลอด ใช้วันละ 2ชม.
2) หม้อหุงข้าวขนาด 600 W ใช้วันละ 30 นาที
3) พัดลม 100 W ใช้วันละ 1ชม. โดยคิดค่าไฟหน่วยละ 2 บาท เป็นระยะเวลา 1เดือน ต้องจ่ายค่าไฟเท่าใด?

ข้อต่อไป

#3. ตัวนาประธานใต้ดิน (Underground Service Conductors) มีขนาดต่ำสุดเท่าใด?

ข้อต่อไป

#4. ในการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ใช้อะไรในการแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟ?

ข้อต่อไป

#5. ตามทฤษฎีกฎมือซ้าย นิ้วชี้แทนด้วยอะไร

ข้อต่อไป

#6. วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟสแบบ star มีแรงดัน line 380 Vrmsโหลดเป็นมอเตอร์ 3 เฟสแบบ delta มอเตอร์มีขนาด 155 แรงม้าประสิทธิภาพ 85% มี power factor 0.0.85lagging จงคำนวณหา 𝐼𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒

ข้อต่อไป

#7. วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟสแบบ star มีแรงดัน line 380 Vrmsโหลดเป็นมอเตอร์ 3 เฟสแบบ delta มอเตอร์มีขนาด 155 แรงม้าประสิทธิภาพ 85% มี power factor 0.0.85lagging จงคำนวณหา Reactive factor

ข้อต่อไป

#8. Interrupting Capacity ของเซอร์กิตเบรกเกอร์หมายถึงข้อใด?

ข้อต่อไป

#9. Busbar อลูมิเนียมต้องมีความบริสุทธิ์ของอลูมิเนียมไม่น้อยกว่าเท่าใดและต้องเท่ากับทองแดงหรือไม่

ข้อต่อไป

#10. AVR ย่อมาจากอะไร?

ข้อต่อไป

#11. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างแหล่งจ่ายไฟปกติและไฟสำรอง ที่นิยมใช้กันคือตัวใด?

ข้อต่อไป

#12. มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสขนาดพิกัด 10 HP , 220 V , 50 Hz 6 poles ต่อแบบ Star ขณะทำงานที่ค่าสลิปเท่ากับ 5 % มีความเร็วโรเตอร์เท่ากับเท่าใด?

ข้อต่อไป

#13. สายแรงสูงชนิดใดนิยมใช้งานใกล้ชายทะเล?

ข้อต่อไป

#14. โหลดขนาด 60 kVA, 230 400 V, 0.6 PF lagging 50 Hz จงคำนวณขนาดของตัวเก็บประจุที่ใช้ถ้าต้องการปรับปรุงตัวประกอบกำลังเป็น 0.8 PF lagging

ข้อต่อไป

#15. Capacitor พิกัด 300 kvar , 380 V หากเพิ่มแรงดันเป็น 416V กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจะเป็นเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *