บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 10

Results

-

#1. สายเคเบิลชนิดใด ที่มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#2. วงจรที่มีตัวต้านทานไฟฟ้ขนาด 1 โอม ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 V เมื่อนำแอมมิเตอร์ที่มีความ ต้านทานไฟฟ้าภายในขนาด 1 โอม มาวัดค่ากระแสไฟฟ้าของวงจร จงหาค่าความคลาดเคลื่อน

ข้อต่อไป

#3. เมื่อดิจิตอลมิเตอร์สเกลไดโอดมาวัดโอด ต้องการทราบอะไร

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดอธิบายการทำงานของโอห์มมิเตอร์แบบขนานเมื่อเปิดปลายสายวัด

ข้อต่อไป

#5. แรงดันเอาต์พุตของวงจรเร็กกูเลเตอร์ที่ใช้ซีเนอร์ไดโอดจะมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงข้อดีของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ทรานชิสเตอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 25A หรือ A มีความหมายอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. ข้อดีของตัวควบคุมชนิดลูกลอยด้านความดันต่ำคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. คูลลิงทาวเวอร์ใช้กับคอนเดนเซอร์แบบใด

ข้อต่อไป

#10. ตู้เย็นที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปใช้คอนเดนเซอร์แบบใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *