ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2

Results

-

#1. เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#3. การต่อวงจรที่ทำให้โหลดมีค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น คือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ไดโอด นิยมใช้เป็นวงจรอะไร

ข้อต่อไป

#5. รีเลย์หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#6. การต่อแอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร จะต้องต่อแบบใด

ข้อต่อไป

#7. เครื่องมือวัดชนิดที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้า มีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#8. เครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือนคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ก่อนการทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อม โหลด ต้องทำสิ่งใดก่อนจะปฏิบัติ

ข้อต่อไป

#10. เครื่องวัดที่นำไปวัดค่ากระแสไฟฟ้าแล้วไม่ ต้องปลด สายไฟออก เป็นคุณสมบัติของเครื่องวัดชนิดใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์คือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. เครื่องมือวัดที่แสดงรูปคลื่นให้เห็นได้ คือ

ข้อต่อไป

#13. ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าส่วนใดที่ทำหน้าที่เป็น โหลด

ข้อต่อไป

#14. การตรวจสอบไดโอด ที่สามารถใช้งานได้ผลการวัดแสดงอย่างไร

ข้อต่อไป

#15. การตรวจสอบตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์เข็มชี้ไปทางขวาสุดแล้วค้าง แสดงผลอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *