บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3

Results

-

#1. S คือสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#2. F₃ ในวงจรควบคุมมอเตอร์ หมายถึงอุปกรณ์ใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใด "ไม่ใช่" มาตรฐานในการเขียนแบบไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#4. หน่วยงานใดมีหน้าที่กำกับดูแล ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้าและออกใบอนุญาตรับรองผลิดภัณฑ์ที่เป็นไปตาม มาตรฐานของประเทศไทย

ข้อต่อไป

#5. สิ่งใดสำคัญที่สุดขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#6. เมื่อต้องการตัดสายไฟฟ้าถาวรใช้เครื่องมือชนิดใด

ข้อต่อไป

#7. การเดินสายไฟฟ้าในท่อ เพื่อความสะดวกในการร้อยสายควรใช้เครื่องมือใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือฉนวนของสายไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#9. สายไฟฟ้าสำหรับฝังใต้ดิน คือ ข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการต่อสายดิน

ข้อต่อไป

#11. ท่อชนิดใดห้ามเดินใต้ดิน

ข้อต่อไป

#12. เซอร์กิตเบรคเกอร์ทำหน้าที่อะไร

ข้อต่อไป

#13. MCCB หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#14. "การตัดวงจร" ของเซอร์กิตเบรคเกอร์ นิยมเรียกสั้นๆ ว่าอะไร

ข้อต่อไป

#15. CU BUS หมายถึงบัสชนิดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *