ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

Results

-

#1. การกดปุ่ม Push to trip ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อทำการทดสอบในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#2. แรงบิดขณะเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามารถปรับได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#3. ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในเส้นลวดตัวนำซึ่งเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กหาได้โดยใช้กฎใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใคคือคุณลักษณะของ Synchronous Motor

ข้อต่อไป

#5. คอมมิวเตเตอร์ทำหน้าที่ใดบ้าง

ข้อต่อไป

#6. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด ไม่ใช่คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้กระแสตรง ชนิดอนุกรม

ข้อต่อไป

#8. ทำไมต้องมีเครื่องควบคุมแรงดัน แรงดันไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#9. เมื่อมีความร้อนและกลิ่นไหม้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรทำเช่นไร

ข้อต่อไป

#10. การต่อขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตาร์ทเพื่อให้มอเตอร์หมุนจะต่ออย่างไร

ข้อต่อไป

#11. ถ้ามอเตอร์ 3 เฟสมีเสียงครางผิดปกติและร้อนเร็ว

ข้อต่อไป

#12. มอเตอร์หมุนช้ากว่าความเร็วปกติ สาเหตุเกิดจาก

ข้อต่อไป

#13. เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ทำงานโดยอาศัยหลักการใด

ข้อต่อไป

#14. รีพัลชั่นมอเตอร์ ทำงานโดยอาศัยหลักการใด

ข้อต่อไป

#15. คาปาซิเตอร์ มอเตอร์ ทำงานโดยอาศัยหลักการใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *