บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

Results

-

#1. พัดลมไฟฟ้k หมุนกลับทางเกิดจากมอเตอร์มีอาการ อย่างไร

ข้อต่อไป

#2. กระแสขณะ Start มอเตอร์มีค่า ประมาณเท่าใดของกระแสขณะ Run

ข้อต่อไป

#3. จุดประสงค์ของการสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star - Delta คืออะไร

ข้อต่อไป

#4. การควบคุมการทำงานของมอเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. เมื่อต้องการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส จะต้องทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรโดยอาศัยอำนาจ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร

ข้อต่อไป

#7. THERMAL OVERLOAD RELAY เป็นอุปกรณ์ ป้องกันในส่วนใดของวงจร

ข้อต่อไป

#8. การกำหนดขนาดฟิวส์สำหรับมอเตอร์หลักการที่สำคัญ

ข้อต่อไป

#9. การปรับตั้งขนาดของอุปกรณ์ ป้องกันการใช้โหลด เกินกำลังที่ติดตั้งแยกจากตัวมอเตอร์ จะต้องปรับตั้งในช่วงใดของพิกัดกระแสเต็มที่ของมอเตอร์

ข้อต่อไป

#10. ในการสตาร์ทมอเตอร์ หรือเริ่มเดินมอเตอร์ จำเป็นต้อง ต่อความต้านทานอนุกรมกับอาเมเจอร์เพื่ออะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *