บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 7

Results

-

#1. หน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง คืออะไร

ข้อต่อไป

#2. ภาษาแลดเตอร์ มีลักษณะกล้าขกับวงจรอะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งควบกุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ข้อต่อไป

#4. คำสั่ง LD หมายถึง

ข้อต่อไป

#5. อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอินพุตของ PLC คือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ลักษณะงานใดที่เหมาะสมกับ PLC

ข้อต่อไป

#7. ข้อดีของ PLC เมื่อเปรียบเทียบกับรีเลย์คืออะไร

ข้อต่อไป

#8. โครงสร้าง ของ PLC เรียงตาม ABCD คือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคือหน้าที่ของหน่วยอินพุต

ข้อต่อไป

#10. ส่วนใดของเข็มขัดนิรภัยที่ใช้สำหรับกล้องกับเสาไฟฟ้า เพื่อรับน้ำหนักของช่างไฟฟ้า

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *