บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 8

Results

-

#1. เครื่องมือชนิดใดใช้ในการป้องกันไฟฟ้าดูด ขณะปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#2. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับการขุดหลุม

ข้อต่อไป

#3. การออกแบบปักเสาไฟซ้ำที่ถูกต้องควรคำเนินการข้อใดก่อน

ข้อต่อไป

#4. ขั้นตอนการปักเสาพาดสายในข้อใดทำเป็นลำดับสุดท้าย

ข้อต่อไป

#5. อุปกรณ์ที่ใช้จับยึดและต่อแยกสายภายนอกอาการโดยทั่วไปคืออะไร

ข้อต่อไป

#6. เสาไฟฟ้ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจะมีขนาดเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อดีในการเดินสายใต้ดิน คือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. เครื่องหมายเดือนแนวสายติดไว้เพื่อ

ข้อต่อไป

#9. สายดินมีประโยชน์อย่างไร

ข้อต่อไป

#10. สายดินจะใช้สีอะไร

ข้อต่อไป

#11. สายตัวนำของสายเคเบิลใต้ดินจะนิยมใช้วัสดุชนิดใด

ข้อต่อไป

#12. การติดตั้งแห่งสายดินใต้หม้อแปลงไฟฟ้จะต้อง ติดตั้งอย่างน้อยกี่แท่ง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *