ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 9

Results

-

#1. วงจรฟฟ้าวงจรหนึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 50V นำความต้านทนไฟฟ้า 3 ตัว มาต่อกับแหล่งจ่าย และทำการวัดค่ากระแส อ่านค่าได้ดังนี้ 0.2A, 10mAและ 50mA ตามลำดับ จากคำตอบข้อใดไม่ใช่ค่าของความต้านทานที่นำมาต่อในวงจร

ข้อต่อไป

#2. ท่อที่นิยมใช้ในงานเครื่องทำความเย็นที่ใช้สาร R-12 เป็นท่อชนิดใด

ข้อต่อไป

#3. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลดความดันและควบคุมปริมาณของสารทำความเย็นคืออะไร

ข้อต่อไป

#4. จากวงจรคำนวณหาค่า lx

ข้อต่อไป

#5. จากวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าชนิดมีภาระข้างล่างนี้ จงคำนวณหาค่า V₁

ข้อต่อไป

#6. จงหาค่ากระแสไฟฟ้า l₁

ข้อต่อไป

#7. เพาเวอร์ฟิวส์จะติดตั้งอยู่ตรงส่วนใดของระบบป้องกันแรงสูง

ข้อต่อไป

#8. จงหาค่าแรงดันไฟฟ้า Vg จากวงจรบริดจ์ต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. อุปกรณ์ตามข้อใดมีความจำเป็นในการเดินสายไฟในแผงปูน

ข้อต่อไป

#10. เครื่องวัดไฟฟ้า หมายถึง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *