บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

Results

-

#1. หลักการตั้งค่าพื้นหลังกับตัวอักษรในการทำ Presentation ควรยึดหลักในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่องหมายนำหน้าข้อความแบบลำดับจาก 1,2,3...เป็นสัญลักษณ์แบบอื่นควรทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#3. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความ วันจันทร์ให้เป็นวันอัตโนมัติ (Autofill) ทั้งสัปดาห์ ควรทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. ข้อใด ไม่ได้ อยู่ในการกำหนดค่าของขอบกระดาษในโหมดการทำงาน Margin ใน Excel

ข้อต่อไป

#5. การใช้สูตร Excel ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. การคลุมแถบดำทั้งหน้ากระดาษ ควรทำอย่างไร่

ข้อต่อไป

#7. หากต้องการตรึงหน้ากระดาษให้อยู่กับที่ ควรใช้คำสั่งในข้อใด

ข้อต่อไป

#8. การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ควรใช้กราฟลักษณะใด

ข้อต่อไป

#9. สัญลักษณ์....ref เกิดขึ้นเพาะเหตุใด

ข้อต่อไป

#10. ถ้ามีสัญลักษณ์ ### เกิดขึ้นภายใน Cell จะแก้ไขอย่างไร

ข้อต่อไป

#11. การจะสมักรเมล์ ขั้นตอนใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. การส่งเมลล์ข้อความเดียวกันแต่ส่งไปให้หลายๆ คนจะใช้ส่งแบบใด

ข้อต่อไป

#13. การส่งเมลล์แบบ Ce: กับ Bcc: ต่างกันอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. การตอบกลับจดหมาย จะขึ้นตัวอักษรอะไรด้านหน้าข้อความตอบกลับเสมอ

ข้อต่อไป

#15. การผสานเซลล์ของโปรแกรม Microsoft Word ทำได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#16. การย้ายข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม Excel ไปยังโปรแกรม PowerPoint ทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#17. การบันทึกชื่อ file เป็นชื่อใหม่ ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#18. การพิมพ์แบบโครงร่าง เหมาะต่อการปรับแต่งรูปแบบเอกสารอย่างรวดเร็ว เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#19. รูปแบบ E mail Address ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#20. เว็บไซค์ที่เป็น com กับ .th เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *