บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 14

Results

-

#1. มังคุด 100 ผลขายไป 50 ผล เน่าเสีย 10 ผล แจกเพื่อน 20 ผล จงหาอัตราส่วนมังคุดที่เหลือต่อมังคุดทั้งหมด

ข้อต่อไป

#2. ในการทำขนมหวาน ถ้าใช้แป้งต่อน้ำตาลในอัตราส่วน แป้งต่อน้ำตาล เป็น 3 : 1 ถ้ามีแป้งทำขนมจำนวน 60 ถ้วย จะต้องใช้น้ำตาลเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ในการผสมคอนกรีต ด้วยอัตราส่วน ปูน : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 ถ้าต้องการคอนกรีต 280 ลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้ปูนจำนวนเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. จงหาค่า x จาก x : 9 = 20 : 8

ข้อต่อไป

#5. คนงาน 20 คน ทาสีบ้นเสร็จภายในเวลา 5 วัน ถ้าใช้คนงาน 25 คน ทาสีบ้านหลังเดียวกัน จะทำงานแล้วเสร็จภายในกี่วัน

ข้อต่อไป

#6. ร้านค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาสินค้ทุกชนิด 10 แต่ถ้าซื้อเงินสดลดให้อีก 10 % จากราคาที่ลดครั้งแรก กางเกงตัวหนึ่งติดราคาไว้ 1,000 บาท ถ้าซื้อด้วยเงินสดจะจ่ายเงินเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. ถ้า x แปรผกผันกับ y เมื่อ x = 10 และค่าคงที่เท่ากับ 50 จงหาค่า y

ข้อต่อไป

#8. โรงงานผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ผลิตสินค้า 100 ชิ้น ลงทุน 510 บาท ผลิต 300 ชิ้น ลงทุน 720 บาท ค่าลงทุนแบ่งออกเป็น 2ส่วน คือค่าแรงซึ่งคงที่ และด่าวัสดุแปรผัน ตามจำนวนชิ้นที่ผลิต ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตสินค้า 10,000 ขึ้น จงหาจำนวนเงินที่ลงทุน

ข้อต่อไป

#9. ส่วนที่แรเงาในแผนภาพตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. กำหนดให้ A = {2 , b , c} ข้อใดเป็นเซตที่เทียบเท่ากับเซต A

ข้อต่อไป

#11. จากการสำรวจความต้องการที่จะเลือกเรียนสาขางานต่างๆ ของนักเรียน ปวช. 1 วิทยาลัย แห่งหนึ่ง 85 คน ปรากฎว่าต้องการเรียนสาขางานบัญชี 34 คน ต้องการเรียนสาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร6 คน มีบางคนต้องการเรียนทั้งสองสาขางาน ไม่เรียนทั้งสองสาขางาน 10 คน จงหาว่ามีนักเรียนที่ต้องการเรียนทั้งสองสาขางานมีกี่คน

ข้อต่อไป

#12. จากการสอบถามความนิยมของนักเรียนในการอ่านหนังสือการ์ตนญี่ปุ่นหรือหนังสือนวนิยาย จำนวน 60 คน ดังข้อมูลดังนี้
นักเรียนที่นิยมอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 30 คน
นักเรียนที่นิยมอ่านหนังสือนวนิยาย 25 คน
นักเรียนที่นิยมอ่านหนังสือทั้งสองชนิด 10 คน
จงหาจำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือนวนิยายเพียงอย่างเดียวมีกี่คน

ข้อต่อไป

#13. กำหนดให้ 2x+3/5 = 1 แล้ว x+3 มีค่าตรงกับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *