ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 17

Results

-

#1. มีเลขอยู่ 6 จำนวนคือ 1, 2, 3, 4. 5, 6 นำเลขเหล่านี้มาเขียนเป็นเลขหลักร้อยที่มากกว่า 500 ได้กี่วิธี โดยที่แต่ละตัวซ้ำกันได้

ข้อต่อไป

#2. มีวิธีเรียงสับเปลี่ยนอักษรคำว่า letters กี่วิธี?

ข้อต่อไป

#3. ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมบนหน้าลูกเต๋าเท่ากับ 6 คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#4. ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีเขียว 6 ลูก ลูกบอลสีดำ 4 ลูก ถ้าชุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมาครั้งล่ะ 3 ลูก แล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเขียว 2 ลูก ลูกบอลสีดำ 1 ลูก คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#5. ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน มีดังนี้ 110, 120, 110, 108, 112, 110, 112, 118 ซม ข้อใดถูต้อง

ข้อต่อไป

#6. ค่า X ซึ่งสอดคล้องกับ |x -5| = |3x - 1| ตรงกับข้อใด?

ข้อต่อไป

#7. 9*2=22 2*6=16 1*8=?

ข้อต่อไป

#8. (2573)8 เขียนในรูปการกระจายได้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. 11 * 3 = 25, 15 * 2 = 32, 8 * 9 =?

ข้อต่อไป

#10. เซตใดเท่ากัน

ข้อต่อไป

#11. จงหาช่วงคำตอบของอสมการ 2 < 5 - 3x ≤ 11

ข้อต่อไป

#12. พื้นที่แรงเงาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อต่อไป

#13. เด็กคนหนึ่งสูง 1.5 เมตร ยื่นหางจากเสาธง 12.5 เมตร โดยเขามองไปที่ยอดเสาธงแห งนทำมุม 45 องศา อยากทราบว่าเสาธงสูงเท่าไร ?

ข้อต่อไป

#14. ฝากเงินกับธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยล่ะ 3 ต่อปี ถ้าได้ดอกเบี้ย 500 บาท /ปี จะต้องฝากเงินเท่าไร?

ข้อต่อไป

#15. ถ้า r = 7 จงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงา ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *