บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19

Results

-

#1. ประเทศไทยส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ 1 ในปีใด

#2. ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศเวียดนามส่งออกข้าวต่างกันร้อยละเท่าไร

#3. ปี 2556 - 2557 ประเทศไทยส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร

#4. ปี 2558 สหรัฐส่งออกข้าวเป็นร้อยละเท่าไรของประเทศอินเดียในปีเดียวกัน

ข้อต่อไป

#5. ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ยอดจำหน่ายของโตโยต้า มีจำนวนมากกว่าอันดับที่ 3 เป็นจำนวนกี่คัน

#6. ยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ มากกว่า เดือนพฤษภาคม คิดเป็นร้อยละเท่าไร

#7. รถยนต์ที่จำหน่ายมากเป็นอันดับ 2 มียอดจำหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณกี่คันต่อเดือน

#8. ถ้ารถโตโยต้าราคาคันละ 750,000 บาท อยากทราบว่ามูลค่าการจำหน่ายเดือนพฤษภาคม มากกว่าเดือนมีนาคมเป็นจำนวนกี่ล้านบาท

#9. จากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *