บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2

Results

-

#1. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ย่อมาจากอะไร

ข้อต่อไป

#2. Alt+F4 คือเมนูถัดในข้อใด

ข้อต่อไป

#3. Encoding หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#4. เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ

ข้อต่อไป

#5. ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลจากคอลัมภ์แรก คืออะไร

ข้อต่อไป

#6. Chart Pie of Pie

ข้อต่อไป

#7. ขั้นตอนการค้นหาและแทนที่คำ Find เลขหนึ่งอารบิก Replace เลขหนึ่งไทย
1.ที่ marcro name ตั้งชื่อ marcro แล้วกดปุ่ม create
2. เปิดเอกสาร word ขึ้นมา แล้วไปที่ เมนู tool>marcro->marcros
3. ปิดหน้าต่าง code เวลาจะใช้งานก็เรียกใช้ marcro ไปที่ เมนู tool->marcro->marcros... แล้วเลือก ที่จะใช้ กดปุ่ม Run
4. ก๊อปปี้ c ode ไปวางในระหว่าง Sub และ Endsub

ข้อต่อไป

#8. การใส่เสียงให้กับ Presentation

ข้อต่อไป

#9. ต้องการพิมพ์ สูตร X บาร์

ข้อต่อไป

#10. Full Screen Reading คืออะไร

ข้อต่อไป

#11. จดหมายส่งไปแล้วถูกตีกลับคือ

ข้อต่อไป

#12. ในช่อง To: ถ้าต้องการส่ง E-mail ให้กับ 3 คน จะใช้เครื่องหมายอะไรคั่นระหว่าง E-mail

ข้อต่อไป

#13. ขั้นตอนการใส่ท้ายกระดาษทุกหน้า

ข้อต่อไป

#14. ขั้นตอนการสั่ง Pint Handout
1.คลิกเมนู Print
2.ในหัวข้อ Print What ให้คลิกเลือก Handouts
3.ในหัวข้อ Handouts ในช่อง Slides per page ให้เลือกจำนวน Slide ตามต้องการ
4.คลิก OK เพื่อสั่งพิมพ์

ข้อต่อไป

#15. ขั้นตอนการเรียงลำดับการสร้างจดหมายเวียน
1.เรียกคำสั่ง MailMerge
2.สร้างไฟล์ข้อมูลอีกไฟล์หนึ่ง
3. พิมพ์จดหมายที่จะทำจดหมายเวียน
4. สั่งพิมพ์และแสดงผลลัพธ์

ข้อต่อไป

#16. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแทรกรูปภาพโลโก้
1.เลือกรูปภาพจากแฟ้มที่ต้องการ คลิกปุ้ม แทรก
2.เลือกคำสั่ง รูปภาพ จากนั้นเลือกคำสั่งย่อย จากแฟ้ม
3.คลิกเมนู แทรก
4.คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกภาพ

ข้อต่อไป

#17. ข้อใดคือขั้นตอน Pivot Table
1.ใช้คำสั่ง Insert -> Tables Piyot Table
2. เอา Cursor ไว้ในตารางข้อมูลที่จะใช้ในการสร้าง Pivot Table
3.เลือกที่จะนำ Pivot Table ที่สร้างขึ้นไปไว้ซึ่งอาจจะเป็น Worksheet ใหม่ หรือ Worksheet เดิมคลิก OK
4. การจัดการรูปแบบของ Pivot Table

ข้อต่อไป

#18. ไมโครซอฟต์เอกเซล (Microsoft Excel) เป็นซอฟแวร์แอปพลิเคชั่น (Application Sofiware) ที่สร้างขึ้นมาให้เหมาะกับงานประเภทใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *