บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

Results

-

#1. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ไฟล์งานเอ็กเซลที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้าต้องการใส่ข้อคิดเห็นแก่เซล สามารถทำได้โดย

ข้อต่อไป

#4. ไฟล์งานเอ็กเซลที่บันทึกเป็นเว็บเพจแล้วจะมีนามสกุลใด

ข้อต่อไป

#5. การเปลี่ยนชื่อ Sheetl ทำได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#6. ถ้าต้องการลดรูปของหน้าต่างโปรแกรมเอ็กเซล โดยที่โปรแกรมยังไม่ถูกปิดจะคลิกที่ปุ่มใด

ข้อต่อไป

#7. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ถ้าเราต้องการใส่วันที่และเวลา ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#9. ถ้าเราจะเปลี่ยนหน้ากระดายให้เป็นแนวนอน จะใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#10. การเปลี่ยนภาพนิ่งสามารถทำได้โดยการเรียกเครื่องมือใด

ข้อต่อไป

#11. ขนาดกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไปคือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ถ้าแถบสูตรหรือแถบสถานะหายไป สามารถรียกกลับมาโดยไปที่ไหน

ข้อต่อไป

#13. การจัดรูปแบบพื้นหลังทำได้โดย

ข้อต่อไป

#14. ถ้าเราต้องการใช้แม่แบบการออกแบบต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#15. ไฟล์งานพาเวอร์พอยต์ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด

ข้อต่อไป

#16. ถ้าเราต้องการเลือกเค้าโครงภาพนิ่งต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#17. ถ้าเราต้องการค้นหาตั้งค่าการนำเสนองานจะทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#18. ถ้าต้องการตั้งค่การกระทำให้แก่ออบเจ็ด สามารถทำได้โดย

ข้อต่อไป

#19. ไฟล์ Show.ppt เปิดจากโปรแกรมใด

ข้อต่อไป

#20. โปรแกรมใดเหมาะสำหรับการนำเสนองานต่างๆ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *